Защо да участвам

Защо да участвам?

Статистическа информация за сектора:

  • 2,5 % от БВП на страната
  • традиционна индустрия
  • квалифициран персонал
  • около 45 000 заети в сектора, 8% от общия брой работещи в страната
  • ориентиран към износ
  • иновационни дейности
  • конкурентен
  • обем продажби сектор Производство на мебели: 502,492,547 евро
  • обем продажби в сектор Дървообработване: 51,332,171 евро

 

Водещи български партньори в износа на мебели за 2016

Износ на мебели за периода 2009-2016, в щатски долари