Работно време

Работно време за изложители

26 Maрт: 08.30 - 19.00 ч.

27 - 29 Maрт: 09.00 - 19.00 ч.

30 Maрт: 09.00 - 17.00 ч.


Работно време за посетители

26 - 27 Maрт: 10.00 - 18.30 ч.

30 Maрт: 10.00 - 16.00 ч.